αρχική σελίδα
e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝ. ΜΗΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ:
Α.Δ.Τ. ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ:
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:
Τ.Κ.:
ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΦΑΞ:
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Σας παρακαλώ, όπως σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2081/92, μου χορηγήσετε βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ: και δηλώνω ότι σύμφωνα με τα άρθρα 4-8 του Ν.1089/80 όπως ισχύει με το νόμο 2081/92 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 3419/05, εντός δύο μηνών από της ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ., θα προσκομήσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή στο Μητρώα σας.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για λόγους ασφάλειας παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα στο ανάλογο πεδίο. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι δυσανάγνωστος μπορείτε να ανανεώσετε τον κωδικό πατώντας εδώ.
 *